Nasi przyjaciele

Stowarzyszenie WIOSNA to organizacja pożytku publicznego powstała w 2001 roku z inicjatywy ks. Jacka WIOSNY Stryczka.

Misja

Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem.

Wizja

Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

Profil

Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych.