O NAS

O nas

The Spring Foundation

została utworzona w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych w celu wspierania działalności Stowarzyszenia Wiosna w Polsce. W ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności Fundacja zza oceanu i chicagowscy Darczyńcy wspierali SZLACHETNĄ PACZKĘ i AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI w Polsce, przyczyniając się do szerzenia idei mądrej pomocy w małych ojczyznach na terenie całego kraju. Od 2016 roku działania The Spring Foundation koncentrują się na realizowaniu projektów, w tym SZLACHETNEJ PACZKI na terenie USA. The Spring Foundation posiada status organizacji 501(c)3. Ofiarodawca ma prawo odliczyć od podatku donacje złożone na rozwój i działania organizacji.

W myśl hasła Polonia pomaga Polonii fundacja pomaga zawalczyć o życie tym rodakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, którzy z niezależnych od siebie przyczyn znaleźli się w ciężkiej sytuacji. Życie na emigracji dla wielu nie jest łatwe. Tęsknota za bliskimi, nieznajomość języka i realiów nowego kraju, problemy z adaptacją czy poczucie wyobcowania – to wszystko sprawia, że w kryzysowych sytuacjach rodziny nie potrafią same sobie poradzić i wypadają poza margines życia społecznego. Dzięki zaangażowaniu zespołu SPRING, przyjaciół Fundacji oraz wspaniałych Wolontariuszy i Darczyńców w ramach SZLACHETNEJ PACZKI USA udaje się pomóc wielu polonijnym rodzinom, dając im serce, bezinteresowną pomoc oraz wiarę w ich siły i potencjał.

Idea mądrej pomocy ma wartość uniwersalną i bardzo dobrze zaadoptowała się w przestrzeni życia polskiej społeczności w USA. Fundacja SPRING współpracuje z wieloma organizacjami, instytucjami oraz mediami polonijnymi i realizuje swoją misję na wielu płaszczyznach. Poza aktywnością w sezonie “paczkowym”, w ciągu całego roku organizowanych jest wiele spotkań, konferencji i eventów mających na celu propagowanie działalności Fundacji oraz implementację naszych projektów w Stanach Zjednoczonych.

Zespół Spring Foundation

Spring Fundation Lucyna Gavrylyuk Prezes zarządu
Lucyna Gavrylyuk lucyna.gavrylyuk@springfoundation.org
Spring Fundation Anna Koczyjan Wiceprezes zarządu
Skarbnik
Anna Koczyjan anna.koczyjan@springfoundation.org
Spring Fundation Kinga Pindera-Kuczek Członek Zarządu
Koordynator Współpracy Międzynarodowej /Specjalista ds. Komunikacji
Kinga Pindera-Kuczek kinga.pindera-kuczek@springfoundation.org
Spring Fundation Joanna Niemczyk Członek Zarządu
Koordynator Projektu 
Joanna Niemczyk joanna.niemczyk@springfoundation.org
Członek Zarządu
Koordynator Projektu/Lider Rejonu
Zuzanna Jabłoński

DODAJ ENERGII SPRING!

Zostań Wolontariuszem