O nas – old

The SPRING Foundation wspiera tych, w których dziś nikt nie wierzy. Fundacja The Spring Foundation powstała w Stanach Zjednoczonych w celu wspierania działalności polskiego Stowarzyszenia WIOSNA. The Spring Foundation popularyzuje w Stanach Zjednoczonych znane i efektywne projekty Stowarzyszenia WIOSNA, takie jak: SZLACHETNA PACZKA I AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, które co roku łączą ponad milion Polaków i pomagają tym, o których nikt już dziś nie pamięta. Projekty Fundacji The Spring Foundation umożliwiają polonii amerykańskiej realne zaangażowanie się w dwa obszary działań: POLONIA POLONII: czyli wsparcie dla tych, którym nie wszystko powiodło się w kraju za wielką wodą. Chcemy nie tylko wspierać, ale i budować grono lokalnych liderów, którzy będą pomocą dla naszej społeczności w Stanach. POLONIA DLA POLSKI: czyli wsparcie w działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki temu wsparciu możesz mieć rzeczywisty wpływ na jedne z największych projektów społecznych w Polsce, które rokrocznie łączą około miliona ludzi i zmieniają ojczyznę. Takie projekty jak SZLACHETNA PACZKA czy AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI wpływają na oblicze Polski. Angażując się, możesz wesprzeć nie tylko zmianę w Polsce, ale miejscowość/rejon, z którego pochodzisz.
The SPRING Foundation szczególnie dziękuję za wsparcie w szerzeniu Mądrej Pomocy następującym instytucjom: usa-chicago-kg-jpg_poziom-pl-2   file-page1         zppa          logo-radia-wpna-black              new-logo-1